Thursday, 13 February 2014

Yêu cầu của kế toán tiền mặt


Yêu cầu của kế toán tiền mặt


 
Kế toán tiền mặt là một bộ phận rất quan trọng trong các doanh nghiệp, công ty kinh doanh. Để thực hiện đúng được nhiệm vụ của mình, kế toán tiền mặt phải thực hiện những yêu cầu cơ bản sau:


kế toán tiền mặt


1. Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ quản lý và lưu thông tiền tệ của Nhà nước, chế độ quản lý kho tiền, kho quỹ, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy trình, thủ tục xuất, nhập quỹ do KBNN quy định.
    2. Phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác số hiện có và tình hình thu chi của KBNN; đảm bảo khớp đúng giữa sổ kế toán và thực tế về số tồn quỹ tiền mặt tại Kho bạc và số dư tiền gửi của Kho bạc tại ngân hàng.
    3. Kế toán vốn bằng tiền phải sử dụng thống nhất một đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam. Đối với các loại ngoại tệ, kim khí quý, đá quý do KBNN quản lý phải được theo dõi chi tiết theo nguyên tệ và từng loại kim khí quý, đá quý, đồng thời phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thống nhất trong hệ thống KBNN để hạch toán trên sổ kế toán. Mọi khoản chênh lệch giá và tỷ giá phải được hạch toán theo quy định của KBNN.
    4. Kế toán vốn bằng tiền theo dõi chi tiết các đoạn mã sau:
    - Mã quỹ.
    - Mã tài khoản kế toán.
    - Mã KBNN.
 

1 comments:

Phan Saco said...

Thông tin rất hay, rất hữu ích. Cảm ơn bạn đã chia sẻ.
------------------------------------
Ms Kiều Nga –Nhân Viên Vé Sacojet.vn

Liên hệ: 090 262 1479 – 1900 636479

Dịch vụ đặt: Vé máy bay đi Cần Thơ
Hoặc xem chi tiết: Ve may bay di Can Tho uy tin tai Sacojet
Website đặt vé trực tuyến: www.SacoJet.vn

Post a Comment