Thursday, 2 January 2014

Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp doanh nghiệp thực tế


Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp doanh nghiệp thực tế


Những kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp đã được nhiều kế toán tổng hợp chia sẻ. Phần này chúng tôi xin chia sẻ lên đây một số kinh nghiệm khi làm kế toán tổng hợp thực tế


kinh nghiệm làm kế toán


 

Muốn làm tốt vị trí kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp thì việc đầu tiên bạn phải quan tâm đó là nắm vững nghiệp vụ kế toán và công việc của kế toán tổng hợp:
 
- Bạn phải nắm vững hầu như tất cả các phần hành kế toán, cũng như vững chắc về nghiệp vụ chuyên môn và các chuẩn mực kế toán Việt Nam.
 
- Kế toán tổng hợp sẽ là người kiểm tra, đảm bảo sự chính xác, kịp thời và phản ánh đúng các số liệu và nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Và phải chịu trách nhiệm về số liệu chi tiết đến tổng hợp của sổ sách kế toán. Thậm chí có nhiều doanh nghiệp kế toán tổng hợp còn phải lập và chịu trách nhiệm về các báo cáo và báo cáo tài chính.
 
Chi tiết bạn có thê xem thêm tại đây: Công việc của kế toán tổng hợp


- Công việc của kế toán tổng hợp cụ thể phải làm gì thì phải căn cứ vào từng loại hình doanh nghiệp. Nhưng một cách tổng quát, xin chia sẽ cùng bạn các công việc phải làm như sau:
 
-  Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
-  Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
-  Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
-  Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
-  Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.
-  Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
-  In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.
-  Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
-  Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
-  Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
-  Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
-  Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
-  Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
-  Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV.
-  Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
-  Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.
 
Để trở thành một kế toán tổng hợp giỏi và chuyên nghiệp bạn cần phải thường xuyên cập nhật những luật thuế mới nhất và phải trau dồi kiến thức về kế toán rút ra kinh nghiệm là tự mình làm nhiều rồi đúc kết lại, công việc của kế toán tổng hợp đòi hỏi người kế toán phải chịu khó rất nhiều.

Mời bạn tham khảo một số khóa học địa chỉ học kế toán


>> Kế toán hà nội


>> Học chứng chỉ kế toán


>> Đào tạo kế toán thực hành cấp tốc


>> Địa chỉ học kế toán tại thanh xuân


>> Trung tâm đào tạo kế toán cầu giấy


>> Trung tâm đào tạo kế toán thanh xuân 


Chúc các bạn thành công!
 

0 comments:

Post a Comment