Monday, 20 January 2014

Xử lý các trường hợp ghi sai hóa đơn


Xử lý các trường hợp ghi sai hóa đơn


Hôm nay, Công ty kế toán hà nội sẽ chia sẻ kinh nghiệm giải quyết tình huống làm không ít bạn mới “vào nghề” phải “toát mồ hôi”. Đó là  “Xử lý các trường hợp ghi sai hóa đơn” .


xử lý hóa đơn


Những sai sót khi lập hóa đơn kế toán có thể gặp phải như: viết sai mã số thuế, sai thuế suất, sai tên hàng, sai số lượng, sai đơn giá, sai tên công ty, sai địa chỉ, sai ngày tháng... Tất cả các trường hợp trên đều quy về 3 trường hợp như sau:


Trường hợp 1 (TH1):  Hóa đơn viết sai chưa xé khỏi cuống.


Trường hợp 2 (TH2): Hóa đơn đã xé rời khỏi cuống - nhưng chưa kê khai thuế.


Trường hợp 3 (TH3): Hóa đơn viết sai - đã xé khỏi cuống - và đã kê khai thuế.


Theo điều 18 của Thông tư 64/2013/TT-BCTC hướng dẫn về hóa đơn, các trường hợp sai sót về hóa đơn như trên sẽ được xử lý như sau:


Giải quyết TH1: Với những hóa đơn, kế toán viên "nhỡ tay" viết sai cần hủy bỏ thì phải gạch chéo các liên của tờ hóa đơn, và ghi chữ hủy bỏ vào các liên. Kế toán cần biết tuyệt đối không được xé rời tờ hóa đơn khỏi quyển hóa đơn. Kế toán phải lưu giữ đầy đủ các liên tại cuống để thanh toán số hủy bỏ với cơ quan thuế (tờ hóa đơn này được thể hiện trên báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng ở cột số " xóa bỏ " ).


Giải quyết TH2: Với những hóa đơn đã xé rời khỏi quyển và giao cho  người mua. Sau đó mới phát hiện viết sai như: sai tên, địa chỉ, mã số thuế hoăc ghi sai số lượng, đơn giá, giá thanh toán… thì:


Hai bên mua và bán phải lập biên bản Thu hồi hóa đơn ghi rõ nội dung sai, số ký hiệu, sêri, ngày… tháng… năm… của hóa đơn ghi sai, và được xuất thay bằng hóa đơn..., số...


Thu hồi đủ các liên của tờ hóa đơn sai sau đó gạch chéo và lưu trên quyển hóa đơn. Đồng thời bên bán phải lập hóa đơn mới đúng quy định giao cho khách hàng. Ngày ghi trên hóa đơn xuất lại là ngày xuất hóa đơn mới.


Bên mua, bên bán hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số hóa đơn hủy bỏ.


Kê Khai thuế: hai bên dùng hóa đơn xuất mới để kê khai vào bảng kê mua vào - bán ra như bình thương.


Giải quyết TH3: Hóa đơn viết sai - đã xé khỏi cuống - và đã kê khai thuế.


Hai bên lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót.


Trường hơp này không được hủy hóa đơn mà người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).


Kế Toán Thiên Ưng hy vọng đã giúp mọi người:các bạn sinh viên đã, đang và sẽ làm kế toán có thêm hiểu biết để xử lý tình huống một cách bình tĩnh.


Tham gia các khóa đào tạo tại công ty kế toán Thiên Ưng, các giảng viên với thâm niên hơn mười năm trong nghề sẽ chia sẻ cho các bạn nhiều  tình huống và cách giải quyết trong ngành kế toán.


Các khóa đào tạo của công ty như: Khóa học kế toán thuế, khóa học kế toán tổng hợp

0 comments:

Post a Comment