Thursday, 2 January 2014

Sử dụng hàm SUMIF để tính tổng có điều kiện trong Excel

Sử dụng hàm SUMIF để tính tổng có điều kiện trong Excel


Như đã nói ở tiêu đề, Sumif là một hàm tính tổng có điều kiện.


Vậy khi nào ta sử dụng hàm Sumif và cách sử dụng như thế nào?


- Sumif được dùng khi chúng ta cần tính tổng một cột nào đó trong bảng tính mà tổng này phải thỏa mãn điều kiện .


- Ví dụ : Ta tính tổng tiền công những nhân viên có thâm niên làm việc từ 4 năm trở lên


[Hình: Capture.png]


Cấu trúc của hàm Sumif :


Sumif(range, criteria,sum_range) trong đó :


Range : Dãy các ô chứa điều kiện, trong ví dụ này là từ A3 đến A8 (A3:A8)


Criteria : Là điều kiện, nó có thể ở dạng số hay biểu thức, hay chữ. Trong ví dụ này, do yêu cầu là từ 4 năm trở lên, nên Criteria sẽ là “>=4”


Sum_range : Là các ô chúng ta dùng để tính tổng, trong ví dụ này là B3 đến B8 (B3:B8)


Vậy cách sử dụng hàm Sumif có thể tóm gọn qua 3 bước như sau :


1. Xác định cột chứa điều kiện


2. Xác định điều kiện


3. Cột tính tổng thỏa mãn điều kiện trên


Chú ý :


Nếu bỏ quan giá trị Sum_range thì các ô trong vùng Range sẽ được cộng.


Việc ghi nhớ cấu trúc của các hàm trong Excel sẽ giúp các bạn dễ hiểu được cách sử dụng các hàm hơn.


>> Địa chỉ học kế toán tại cầu giấy
>>
Địa chỉ học kế toán tại hà đông
>>
Địa chỉ học kế toán tại long biên
>>
Địa chỉ học kế toán tại thanh xuân

0 comments:

Post a Comment