Friday, 20 December 2013

Cố định dòng cột trong Excel 2007

Cố định dòng cột trong Excel 2007Trong khi bạn muốn tìm kiếm thông tin nào đó, mà nó lại nằm trong một list thật dài của file excel. Tìm được ô đó rồi thì lại không nhớ tiêu đề của nó là gì. Cách làm sau sẽ giúp bạn tìm kiếm thông tin trong một danh sách trong khi cuộn thanh Scrollbar (hoặc lăn bánh xe trên chuột) mà tiêu đề của nó vẫn đứng yên tại chổ, giúp bạn dò tìm và đối chiếu dễ dàng hơn.


Tiêu đề trong danh sách này nằm ở dòng thứ 5, vậy bạn click chọn vào dòng thứ 6. Danh sách của chúng ta sẽ cuộn từ đây.
Bạn chọn Window > Freeze Panes


excelBây giờ, bạn sẽ thấy xuất hiện một dòng kẽ đậm giữa dòng 5 và dòng 6. Bạn hãy kéo thanh cuộn hay bánh xe chuột thử xem.


Từ dòng 6 trở đi sẽ cuộn theo, còn từ dòng 5 trở lên thì đứng yên.
Tương tự cho cột, nếu tiêu đề của danh sách nằm dọc theo cột thì bạn chọn cột thay vì dòng.

Nguồn (http://quyet223.blogspot.com)

Mời bạn tham khảo khóa học kế toán cấp tốc
>> khóa học kế toán thực tế

0 comments:

Post a Comment